UNESCO.lv: Latvijas Centrālās Padomes Memorands Rīga, 1944. gada 17. marts

Memoranda paraksti

1944. gada 17. martā sastādītais Latvijas Centrālās Padomes Memorands, kurā nozīmīgi Latvijas politiskie un kultūras darbinieki deklarēja nepieciešamību nekavējoties atjaunot Latvijas Republikas faktisko suverenitāti un izveidot Latvijas valdību.

Latvijas Centrālo Padomi (turpmāk – LCP) izveidoja 1943. gada 13. augustā nacistiskās okupācijas laikā. To veidoja lielāko pirmskara Latvijas Republikas politisko partiju (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, Zemnieku savienība, Demokrātiskā centra un Latgales kristīgo zemnieku partija) pārstāvji ar profesoru Konstantīnu Čaksti priekšgalā.

1944. gada martā Konstantīns Čakste un Fēliks Cielēns izstrādāja LCP Memorandu, kuru parakstīja, neskatoties uz iespējamām vācu okupācijas iestāžu represijām, 189 Latvijas politiskie un sabiedriskie darbinieki. Memorands bija aicinājums atjaunot Latvijas valstisko neatkarību un izveidot Latvijas armiju, lai aktīvi cīnītos pret draudošo atkārtotu padomju okupāciju. Memoranda sastādītāji uzsvēra, ka Latvijas varmācīgā pievienošana Padomju Savienībai ir pretlikumīga. Tajā pašā laikā tika noraidīta arī nacistiskās Vācijas okupācijas varas rīcība Latvijā. Par vienīgo iespējamo Latvijas iedzīvotāju interesēm atbilstošu risinājumu LCP uzskatīja Latvijas valsts likumīgās varas atjaunošanu, kura pārņemtu bruņotu cīņu pret Sarkano armiju. Zīmīga ir Memoranda parakstīšanas kārtība – sākot ar Paulu Kalniņu, pēdējās Latvijas Saeimas priekšsēdētāju, kurš tajā brīdi, atbilstoši spēkā esošajai Latvijas Satversmei, bija augstākais likumīgās valsts varas pārstāvis.

Dokumentārā mantojuma nozīmes pamatojums

Dokuments ir nozīmīgākās politiskās pretošanās kustības - Latvijas Centrālās Padomes - politiskās platformas un tās atbalstītāju apliecinājums cīnīties par brīvu un neatkarīgu Latvijas Republiku, neskatoties uz divu okupācijas režīmu – Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas, centieniem to iznīcināt. Šajā ziņā Latvijas liktenis ir līdzīgs ar citām Austrumeiropas valstīm, kuras 2. pasaules kara laikā piedzīvoja divus okupācijas režīmus. Vēl aizvien notiek mēģinājumi cīņu par savas valsts neatkarību pasniegt kā viena vai otra okupācijas režīma atbalstīšanu. LCP Memorands pierāda šādas pieejas nepamatotību.

Dokuments ir vienīgais apzinātais LCP Memoranda oriģināls. Memorandu sastādīja vairākos eksemplāros un pārfotografēja ar nolūku izvest no Latvijas un nodod Rietumu sabiedroto valdībām. Ilgu laiku bija zināmi tikai dažādi Memoranda teksta varianti un pretrunīgas ziņas par tā parakstītājiem. Latvijas Kara muzeja īpašumā esošais Memoranda oriģināls bija paslēpts Rīgā, Peldu ielā 19, dz. 5 (kara laikā nr. 16), zem grīdas dēļiem, kur to 2001. gadā atrada veicot remontdarbus. Šajā dzīvoklī bija pierakstīta Lāčplēša Kara ordeņa kavaliere un nacionālās pretošanās dalībniece Valija Vaščuna – Jansone, kuras vīrs inženieris Vilhelms Jansons ir atrodams Memoranda parakstītāju vidū. Tikai pateicoties laimīgai apstākļu sakritībai Memorands ir nonācis līdz mūsdienām tik labā saglabātības stāvoklī.

Dokumentārā mantojuma saglabāšana un atpazīstamība

Latvijas kara muzeja mājas lapā tiks izveidota sadaļa ar papildus informāciju par dokumenta sastādīšanu, atrašanu, un tā sastādītāju likteņiem.

Iesniedzējs

Latvijas Kara muzejs

Adrese - Rīga, Smilšu ielā 20 (Pulvertornis), LV – 1868
Telefons – +371 67213458, +371 28659406
E-pasts – janis.tomasevskis@karamuzejs.lv

Mājas lapa – www.karamuzejs.lv

Kontaktpersona – Jānis Tomaševskis, Latvijas Kara muzeja Otrā pasaules kara vēstures nodaļas vadītājs

LCP Memoranda teksts un tulkojumi

UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālā reģistra nominācijas "Latvijas Centrālās Padomes Memorands Rīga, 1944. gada 17. marts" oriģināla teksts ar UNESCO LNK atbalstu tika iztulkots angļu, franču, krievu un vācu valodās. Oriģinālā teksta un tā tulkojumu elektroniskā formātā pieejamais materiāls ir vērtīgs izziņas avots kā Latvijas vēstures pētniekiem un interesentiem, tā arī starptautiskai mērķauditorijai.

Latvijas Centrālās Padomes Memorands Rīga, 1944. gada 17. marts

Меморандум Латвийского Центрального Совета, Рига, 17 марта 1944 года

Memorandum of the Latvian Central Council, Riga, March 17, 1944

Memorandum des Lettischen Zentralrats, Riga, den 17.März 1944

Mémorandum du Comité Centrale de Lettonie, Riga, le 17 mars 1944

Raksti un notikumi

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” atpazīstamības zīmes atklāšana Latvijas Kara muzejā

Šī gada 25. jūlijā Latvijas Kara muzejā notika UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās nominācijas „Latvijas Centrālās Padomes Memorands Rīga, 1944. gada 17. marts” atpazīstamības zīmes atklāšana, tādā veidā apliecinot muzeju kā nozīmīgu UNESCO LNK partneri un būtisku Latvijas vēstures liecību glabātāju.

Foto: Evija Maļkeviča

Zīmi atklāja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerāsekretāre Dagnija Baltiņa un Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

"Iezīmēs LCP memoranda glabāšanās vietu", Latvijas Avīze, Viesturs Sprūde, 24.07.2012

Atzīmē izzinot – LCP Memorandam 70

2014. gada 17. martā aprit 70. gadadiena kopš tika parakstīts Latvijas Centrālās Padomes Memorands – unikāls un valstiski nozīmīgs dokuments, kurā politiskie un kultūras darbinieki deklarēja nepieciešamību nekavējoties atjaunot Latvijas Republikas faktisko suverenitāti un izveidot Latvijas valdību.

Aicinām atzīmēt šo gadadienu, izzinot un pētot Latvijai nozīmīgo dokumentāro mantojumu. UNESCO LNK sadarbībā ar Latvijas Kara muzeju gatavota informatīva prezentācija par LCP Memorandu pieejama šeit.

Aicinām iepazīties arī ar LCP Memoranda tekstu, kurā var aplūkot visu 189 parakstītāju vārdus, rosinot īpaši jauno paaudzi pētīt savas ģimenes, paziņu vai novadnieku saistību ar Memoranda parakstītājiem.

2009. gadā „Latvijas Centrālās Padomes Memorands Rīga, 1944. gada 17. marts” tika iekļauts UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Dokumenta loma nacionālā mērogā tika pamatota, kā nozīmīgākās politiskās pretošanās kustības – Latvijas Centrālās Padomes – politiskās platformas un tās atbalstītāju apliecinājums cīnīties par brīvu un neatkarīgu Latvijas Republiku, neskatoties uz divu okupācijas režīmu – Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas, centieniem to iznīcināt. LCP Memoranda oriģināls šobrīd atrodas Latvijas Kara muzejā.

Būsim pateicīgi, ja informēsiet par rīkotajām aktivitātēm, pasākumiem un organizētajām mācību stundām, kas veltītas LCP Memorandam un tā 70. gadadienai, rakstot uz office@unesco.lv.

Vairāk par LCP Memorandu.

Avots: http://www.atmina.unesco.lv/page/Memorands