Liepājas Osta

Osta
2004. gads

Dizaina autors: Jānis Siņickis ("Jazz grafika")

Izmantotie rīki un metodes: 
Tags: