Spīķeris

Spīķeris
2006. gads

Multifunkcionālā centra tapšanai paredzēta mājas lapa. Vēlāk papildināta ar satura vadības sistēmu.

Izmantotie rīki un metodes: 
Tags: