Latvijas līgumi ar Krieviju

Uzmanības vērti papīri. Tagad liekas - vai būtu šodien savādāk, ja tolaik 20-gadīgie bērni rīkotos savādāk, nekā viņu vecāki? Nē tak! Mēs visi ņēmām piemēru no saviem vecākiem, kuri vairumā baidījās iebilst pret noziedzīgiem nodarījumiem visai tautai. Šodien tas viss turpinās.

Kalambūri

Matusuns

Es vērsīšos. Pievērsīšos darbiem. Tā mēs vērsīsimies, pievērsīsimies un būsim pievērsušies. Pilni.

Tātad, vērsīsimies. Pēc tam briedīsimies, stirnosimies, kazosimies, suņosimies... Vau-vau!

Kāds izskatās cilvēks piesuņojies? Mēdz teikt - piekabatot. Es to piekabatoju, kaut kas līdzīgs - privatizēju. Tad piesuņoties varētu nozīmēt situāciju, kad cilvēku kāds suns ir pieņēmis par savu saimnieku. Jebšu piecilvēkojies. Varbūt pieļaužojies. O, jā, tas ir ļoti draudzīgs suns.

Grāmata "Divi. Pusnakts sarunas" + CD

Divi. PS

Kopā ar Daci Judinu apkopojām savus dzejoļu krājumus un izdevām šo grāmatu. Klāt pievienots kompaktdisks ar 20 maniem instrumentāliem skaņdarbiem, kas pārsvarā sacerēti pēdējā laikā, bet ir arī daži vecāki. Kompaktdisks labi klausāms, lasot grāmatas dzeju un esejas.

Izdevējs: Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. gads.

Dotajā projektā darīts: grāmatas vāks, vāku iekšpusē kompaktdiska satura apraksts, kompaktdiska dizains, grāmatas makets, šķirkļu noformējums, audiomateriāla sagatave.

Par grāmatu: http://pucmaja.lv/divi-pusnakts-sarunas

Tabakas dūmi

Tabakas dūmi sastāv no tūkstošiem sastāvdaļu, galvenās no kurām ir nikotīns, darva un oglekļa monoksīds (tvana gāze). Nikotīns ir atkarību veicinoša viela, darva var izraisīt vēzi un elpošanas sistēmas slimības, bet tvana gāze veicina sirds slimību rašanos.

Dziesma "Neatdošu"

Dziesma "Neatdošu"

Pieminot tos, kuri samaksājuši visaugstāko cenu, lai mums būtu... Tēvzeme!
1940 - 1949.

NEATDOŠU
Maza mana Tēvuzeme - bāliņam(i) sargājama.
Mīļa mana Tēvuzeme - māmuliņas rociņā.
Gudra mana Tēvuzeme - veca tēva padomiņš.
Lepna mana Tēvuzeme - nevienam neatdošu.
... nevienam neatdošu!!!

Pages