Tabakas dūmi

Tabakas dūmi sastāv no tūkstošiem sastāvdaļu, galvenās no kurām ir nikotīns, darva un oglekļa monoksīds (tvana gāze). Nikotīns ir atkarību veicinoša viela, darva var izraisīt vēzi un elpošanas sistēmas slimības, bet tvana gāze veicina sirds slimību rašanos.

Dziesma "Neatdošu"

Dziesma "Neatdošu"

Pieminot tos, kuri samaksājuši visaugstāko cenu, lai mums būtu... Tēvzeme!
1940 - 1949.

NEATDOŠU
Maza mana Tēvuzeme - bāliņam(i) sargājama.
Mīļa mana Tēvuzeme - māmuliņas rociņā.
Gudra mana Tēvuzeme - veca tēva padomiņš.
Lepna mana Tēvuzeme - nevienam neatdošu.
... nevienam neatdošu!!!

Skaņdarbs "Orākuls. Zīmes"

Skaņdarbs "Orākuls. Zīmes"

Skaņdarbs, kas man personīgi ir kā himna. Himna latvju zīmēm, to godināšana. Izbraukumos Dace vairākkārt teikusi - baltu himna. Nu, jā, tas jau arī ir tas. Un kāpēc gan ne? Skaņdarbam radītā vizualizācija tapusi, saliekot fonā paša, Daces un Krista Čaupala fotogrāfijas, pa virsu brīvi ar roku zīmējot zīmes. Dažas zīmes nedaudz griežās. Ar vienas zīmes atvasinājumu aizpildīju visu ekrānu. Tā bija tikai spēle, bet... "Nekad Nekas Nenotiek Nejauši" :)

Pages