Satversmes Preambulas 1. rindkopas tulkojums

Dārgie tautieši, iepūtu vaigos un iztulkoju Satversmes preambulas pirmo rindkopu. Tālāk nemaz nevajag. Pirmā rindkopa pietiekami izsaka visu. Ceru uz pilnīgu savstarpējo sapratni starp tautām, lai nebūtu nekāda starpnacionālā naida. Pirms 98 gadiem nolēma, ka te būs Latvija latviešu nācijai. Neviens likums neatceļ šo lēmumu. Šobrīd partija Saskaņa ar Ušakovu priekšgalā dara visu, lai apietu šī svarīgā dokumenta pamatdomu un traucētu normālas valsts attīstību. Principiāli Saskaņas partija ne Saeimā, ne pašvaldībās nemaz nedrīkstētu būt. Tas ir pretrunā ar Satversmi, jo Saskaņas uzdevums ir diametrāli pretējs vārdiem "гарантировать существование и развитие латышской нации".

18 ноября 1918 года прокламированное Латвийское государство было создано путём объединения латышских исторических земель и на основе неизменной воли государственности латышского народа и его неотъемлемого права на самоопределение, с тем чтобы гарантировать существование и развитие латышской нации, её языка и культуры на протяжении веков, чтобы обеспечить свободу и содействовать процветанию каждого из народа Латвии.

Oriģināls no likumi.lv/doc.php?id=57980

1918.gada 18.novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes un balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valstsgribu un tai neatņemamām pašnoteikšanās tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību.