Prūši atdzimst

Senā prūšu valoda ir izzudusi. No tā, kas palicis, tiek atjaunota valoda. Šos prūšu pēctečus tagad sauc par jaunprūšiem. Lai izdodas!

Personīgi esmu redzējis prūsi, kas runā prūšu valodā. Tas notika 2017. gada Pērkona svētkos Ķoniņciemā.

Lapa, kas ir tikai prūšu valodā - https://awizi.twanksta.org/

Dziesma prūšu valodā:

Tags: