Okupācija

Latvijas līgumi ar Krieviju

Uzmanības vērti papīri. Tagad liekas - vai būtu šodien savādāk, ja tolaik 20-gadīgie bērni rīkotos savādāk, nekā viņu vecāki? Nē tak! Mēs visi ņēmām piemēru no saviem vecākiem, kuri vairumā baidījās iebilst pret noziedzīgiem nodarījumiem visai tautai. Šodien tas viss turpinās.