Memorands

UNESCO.lv: Latvijas Centrālās Padomes Memorands Rīga, 1944. gada 17. marts

Memoranda paraksti

1944. gada 17. martā sastādītais Latvijas Centrālās Padomes Memorands, kurā nozīmīgi Latvijas politiskie un kultūras darbinieki deklarēja nepieciešamību nekavējoties atjaunot Latvijas Republikas faktisko suverenitāti un izveidot Latvijas valdību.

Subscribe to RSS - Memorands