Latvijas līgumi ar Krieviju

Uzmanības vērti papīri. Tagad liekas - vai būtu šodien savādāk, ja tolaik 20-gadīgie bērni rīkotos savādāk, nekā viņu vecāki? Nē tak! Mēs visi ņēmām piemēru no saviem vecākiem, kuri vairumā baidījās iebilst pret noziedzīgiem nodarījumiem visai tautai. Šodien tas viss turpinās.

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par Krievijas Federācijas Bruņoto spēku pilnīgas izvešanas no Latvijas Republikas teritorijas nosacījumiem, termiņiem un kārtību un to tiesisko stāvokli izvešanas laikā
ar pielikumu Krievijas Federācijas Bruņoto spēku izvešanas no Latvijas Republikas teritorijas grafiks 1994. gadā
http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/613
Pieņemts: 30.04.1994.
Stājas spēkā: 27.02.1995.

Krievijas Federācijas Valdības un Latvijas Republikas Valdības VIENOŠANĀS par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību
http://likumi.lv/doc.php?id=58919
Pieņemts: 30.04.1994.
Stājas spēkā: 27.02.1995.

Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā
http://likumi.lv//ta/id/179009
Pieņemts: 17.07.2008.
Stājas spēkā: 31.07.2008.